Barion Pixel

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Vásárlás előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tudnivalókat, mert a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja az általános szerződési feltételeket.

 1. A webáruház bemutatása

A nandu.hu, nandunoll.hu és a nandunoll.com domain nevek, ezek aldomainjei és a bármelyikükről nyíló, NanduNoll Midwifery & Education elnevezésű webáruház (a továbbiakban Webáruház) üzemeltetője:

Noll Andrea Nandu egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 56295247
A vállalkozó kisadózó, ezért a 2022. évi XIII. törvény 2022.09.01-től hatályos előírásainak megfelelően csak magánszemélyeknek ad el termékeket és nyújt szolgáltatásokat. 

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószám: 57650711-1-41

Statisztikai számjel: 57650711-8559-231-01

Székhely: 1039 Budapest, Zrínyi u. 43.
e-mail: nandu@nandu.hu
telefonszám: +36 30 4488444 (munkanapokon 9-17 óráig)
weboldal: https://nandu.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:

Hostinger International Ltd.
61 Lordou Vironos str.,
6023 Larnaca, Cyprus
Weboldal: http://hostinger.com

Megrendelésének leadásával Ön a Webáruház üzemeltetőjének (Noll Andrea Nandu e. v.) vásárlója lesz. A webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló és az üzemeltető (a továbbiakban: Eladó) között, amely jogviszonyra az alábbi rendelkezések az irányadók:

A szerződés nyelve: magyar

Az Eladó tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. Eladó (és egyben az adatkezelő) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

A webáruházban leadott megrendeléseket nem iktatjuk, az adásvételi szerződések kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az üzemeltető megadott elérhetőségein állunk rendelkezésére.

Eladó weboldalának címe: www.nandu.hu.
Szintén Eladó tulajdonát képezik a www.nandunoll.hu és www.nandunoll.com weboldalak, amelyek átirányítással a www.nandu.hu weboldalra nyílnak, ezért mindhárom domain név alatt ugyanaz a webáruház értendő.

További fontosabb fogalommeghatározások:

Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.

Szolgáltatás: a weboldal kínálatában szereplő olyan, kézzel nem fogható eredményű munkavégzés vagy jogosultság, amely annak fogadója vagy élvezője számára értékkel bír.

Vásárló: minden olyan természetes személy, akinek a részére Eladó a weboldalán keresztül terméket/szolgáltatást ad el.
Eladó kisadózó, ezért a 2022. évi XIII. törvény 2022.09.01-től hatályos előírásainak megfelelően Vásárló csak magánszemély vagy őstermelő lehet.  

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

Az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a Vásárló részére.

Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.nandu.hu; www.nandunoll.hu és a www.nandunoll.com weboldalakon, valamint az Eladótól egyéb módon történő megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló az Eladó internetes áruházából, vagy egyéb úton történő megrendeléssel kezdeményez. A vásárlás során a Vásárló, ha az Eladó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon, az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között. Amennyiben az Eladó a vételár átutalását megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Vásárló részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést az Eladó részére, azonban a vételár összegét megfizeti az Eladónak, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vásárlókra vonatkoznak.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. szeptember 01. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra hatályosak. Jelen Általános Szerződési Feltételek annak visszavonásáig hatályos.

A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 1. Vásárlási feltételek, a rendelés folyamata

A Webáruházban

 • nyomtatott könyvek, e-könyvek, hangoskönyvek,
 • élő előadásokra, műhelyfoglalkozásokra és más eseményekre szóló belépőjegyek,
 • valós idejű online előadásokra és más kurzusokra, webináriumokra szóló jegyek,
 • letölthető videók és online kurzusok,
 • szemléltető eszközök és más tárgyi vagy elektronikus oktatási segédeszközök, valamint
 • egyéni szolgáltatásokra (pl. konzultációk, kezelések) szóló voucherek (jegyek) és ajándékutalványok vagy több alkalomra szóló bérletek

megvásárlására van lehetőség. Mindezek a továbbiakban: Termékek/szolgáltatások.

A vásárlás menete, a szerződés létrejötte

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a terméket/szolgáltatást megrendeli, megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni olyan okok miatt, amelyekből kifolyólag a szerződés teljesítése tőle már el nem várható (pl.: a terméket már nem forgalmazza, jelentős áru- vagy anyaghiány, vis maior, betegség stb.). Elállás esetén az Eladó köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt.

Az Eladó által forgalmazott termékek/szolgáltatások a webáruház weboldalán kerülnek bemutatásra, ezek képezik az Eladó és a Vásárló közötti szerződés tárgyát. A weboldalon a „Webshop” menüpontra kattintva érhetők el az egyes termékek/szolgáltatások. A termék/szolgáltatás nevére kattintva nyithatók meg a részletes információk az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozóan. Szolgáltatások esetében a fényképek csak illusztrációk, nem feltétlenül tükrözik a szolgáltatás tényleges körülményeit, helyszínét. Termékek esetében az esetlegesen látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.

A termék/szolgáltatás kiválasztása, megrendelés

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a webáruház termékei/szolgáltatásai közül. A vásárló a kiválasztott termékre/szolgáltatásra vagy a „megnézem”, illetve „mutasd” gombokra kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket/szolgáltatást a „kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A kosár „megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket/szolgáltatásokat, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. A vásárló itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat vagy törölhet is. A kosár weboldala automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Ha minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, a Vásárló a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

Áruházunkban lehetőség van regisztráció nélkül is a vásárlásra.

A következő ablakban a Vásárló megadja a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatait:

 • a címzett vezeték- és keresztneve
 • a címzett számlázási címe
 • szállítási cím, ahová a Magyar Posta ki tudja szállítani a csomagot (amennyiben az eltér a számlázási címtől)
 • e-mail cím, ahova elküldhetjük a megrendelés visszaigazolását
 • munkanapokon, munkaidőben elérhető telefonszám, ahol a kézbesítő el tudja érni a címzettet, ha szükséges.

A megrendelés során a Vásárló kiválasztja a szállítás és a fizetés módját. Elektronikus tartalmak esetében lehetséges, hogy a megvásárolt tartalom csak a megrendelés feldolgozását követően válik elérhetővé (nem automatikusan).

A Vásárlónak lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelést elküldi a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Miután a megrendelés beérkezett az Eladóhoz, az Eladó válaszüzenet formájában visszaigazolja azt. Ha szükséges, az Eladó képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval.

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor az Eladó kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

Ha a Vásárló megrendelést küld a webáruház oldalán, és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát), adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és az Eladó között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni.)

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Egyedi (a weboldalon szereplő kínálattól eltérő) termék/szolgáltatás megrendelésére az Eladóhoz intézett elektronikus levélben, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap használatával vagy telefonon történő kapcsolatfelvétel során van lehetőség. A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos részletek elektronikus levélben kerülnek egyeztetésre, az egyedi termék/szolgáltatás árát és a teljesítés időpontját vagy határidejét Eladó szintén elektronikus levélben közli a Vásárlóval. Amennyiben a Vásárló elfogadja az Eladó ajánlatát, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. Egyebekben a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak az egyedi termékek/szolgáltatások megrendelésére is.

Eladó nem köt szerződést kiskorúakkal. Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte és jogi értelemben cselekvőképes. Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával arról is nyilatkozik, hogy a szerződéskötéskor magánszemélyként jár el.

Ügyfélszolgálat

Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Vásárlók megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire.

Eladási ár

Az internetes áruházban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A termék/szolgáltatás ára Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert az Eladó alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét. A feltüntetett ár tehát azonos a Vásárló által fizetendő teljes eladási árral. Az egyes akciókban ebből a feltüntetett árból kerül levonásra az akcióban meghirdetett kedvezmény. A szállítási díjat a termék eladási ára nem tartalmazza. A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, amennyiben az Eladó a weboldalon nem ad más tájékoztatást.

Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékek/szolgáltatások leírásánál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni az Eladó irányába.

A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben az Eladó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.

Fizetési feltételek

Az Eladó által üzemeltetett webáruházban fizetni előre utalással, bankkártyával (Barion) vagy a PayPal rendszerén keresztül lehet.

Előre utalással történő fizetés: a Vásárló ez esetben az Eladó bankszámlájára utalja a megvásárolni kívánt termék/szolgáltatás ellenértékét. Az összeg Eladó bankszámlájára történő megérkezését követően Eladó intézkedik a termék feladásáról/átadásáról, illetve biztosítja a szolgáltatáshoz való hozzáférést.

Bankkártyás fizetés (Barion): a weboldalon a Vásárló kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Vásárlót az Eladó weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.
Eladó kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.
Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
A megrendelés teljesítésére kizárólag a vételár megfizetését követően kerül sor.
A Vásárló elfogadja, hogy a termék/szolgáltatás ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles az Eladót elektronikus levélben értesíteni.

Szállítási feltételek

Termékek esetében a következő lépésben a Vásárló kiválaszthatja a neki megfelelő szállítási módot:

 • házhozszállítás (Magyar Posta)
 • személyes átvétel (1039 Budapest, Zrínyi u. 43., előre egyeztetett időpont szükséges)

A megrendelt termék a Vásárló, vagy az általa megbízott személy által a kézbesítőtől való átvétellel minősül kézbesítettnek.

Miután a kézbesítő a terméket a Vásárlónak átadta, a Vásárlónak kötelessége meggyőződni a termék sértetlenségéről. Amennyiben a termék sérülten érkezik, azt a kézbesítő jegyzőkönyvben rögzíti, az Eladó csak ebben a formában fogadja el az ilyen jellegű reklamációt.

A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a szállítás díját. A csomagolás és szállítás költségét a webáruházban a termékek kiválasztását követően, a fizetés előtt számítja ki és tünteti fel a rendszer az aktuális belföldi postai díjszabás figyelembe vételével. Nemzetközi csomagok esetében a szállítás egyedi díjszabást igényelhet, melyről a Vásárló e-mailben egyeztethet az Eladóval.

Személyes átvétel esetén Eladó a terméket kizárólag akkor adja át a Vásárló részére, ha a Vásárló annak ellenértékét kiegyenlítette.

Elektronikus tartalmak (pl. e-könyvek, videók, online kurzusok) és szolgáltatások (eseményre vagy szolgáltatásra szóló jegy) esetén Eladó visszaigazoló levél útján biztosít hozzáférést az adott tartalomhoz. Egyes e-könyvek és videók esetén a Vevő névre szóló, kódolt példányt kap, amelyhez a hozzáférés biztosítása nem automatikus. Ilyenkor Eladó a hozzáférést a termékeknél is szokásos teljesítési határidővel biztosítja (lásd alább).

 

Teljesítési idő

A teljesítés időpontja a megrendelt termék Vásárló részére történő megküldése/átadása. Készleten lévő termékek és elektronikus tartalmak esetén Eladó a megrendeléseket 3 munkanapon belül teljesíti, kivéve az előrendeléseket, ahol ezt a határidőt az adott termék (jellemzően könyv) megjelenésétől kezdve számítjuk. Esetenként előfordulhat, hogy a megrendelt termék nincs készleten, ilyenkor a feldolgozás ideje eltérhet a megszokottól. Tartós termékhiányról Eladó köteles a Vásárlót tájékoztatni, ilyenkor a felek elállhatnak a szerződéstől. A megrendeléseket munkanapokon dolgozzuk fel, illetve teljesítjük. Egyedi megrendelés esetén a teljesítési idő egyedileg meghatározott. Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy a megrendelt termék átadása hosszabb időt vesz igénybe.

Előfordulhatnak olyan periódusok (például szabadság, ünnepek vagy betegség miatt), amikor a webáruház nem fogad megrendeléseket, vagy már befogadott megrendeléseket egy meghatározott időintervallumon belül nem teljesít. Ilyen esetben Eladó a szolgáltatási szünet beálltáról és várható időtartamáról minden esetben tájékoztatja a vásárlókat a weboldalán.

Szolgáltatások (pl. online és élő tanfolyamok, programok, egyéni konzultációk) esetén előfordulhat a tervezett időben történő teljesítést ellehetetlenítő esemény (pl. az előadót szüléshez hívják, sürgős családi ok, betegség, járványügyi intézkedések, vis major). Ilyenkor Eladó az akadályoztatás tényéről a lehető leghamarabb értesíti a Vásárlót a megadott elérhetőségeinek valamelyikén keresztül. Elsődleges megoldásként a szolgáltatás időpontjának újratervezésére vagy cserére (pl. élő tanfolyam helyett online) törekszünk, de ha ez valamiért nem lehetséges, úgy a felek elállhatnak a szerződéstől és a részvételi díj (a szolgáltatás vételára) visszatérítésre kerül.

Tájékoztatás a termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősségvállalásról

Eladó az általa forgalmazott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, egészségügyi problémákért felelősséget nem vállal. Ezek közt különösen kiemelendő az oktatási célú szemléltető eszközök játékszerként történő használata.

Az Eladó által forgalmazott könyvek, elektronikus és egyéb oktatási anyagok tartalma nem minősül egészségügyi tanácsnak, azok nem helyettesítik az egészségügyi szakemberrel történő konzultációt. Téves használatukból eredő egészségügyi vagy más károkért Eladó felelősséget nem vállal.

Adatvédelem

Eladó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Eladó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén az Eladó weboldalán és székhelyén érhető el.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a Vásárló a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. További levele(ke)t akkor küldünk, ha a teljesítés menete a szokásostól eltérőnek bizonyul.

Szolgáltatások esetében a megrendelés a fizetést és a visszaigazoló e-mailt követően további értesítés hiányában is sikeresnek tekinthető. Online vagy élő események előtt 1-5 munkanapon belül általában küldünk egy emlékeztető e-mailt is az esetleges részletesebb tudnivalókkal (pl. kellékigény, étkezési lehetőségek).

 További telefonos vagy e-mailes egyeztetés a vállalkozás megadott elérhetőségein történhet.

 • Az elállás joga

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Vásárlót a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

Nyilatkozatminta elálláshoz

Címzett:          Noll Andrea Nandu egyéni vállalkozó

Cím:                1039 Budapest, Zrínyi utca 43.

Alulírott/ak …………….………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Eladónak e-mailen vagy székhelyére címzett postai levél formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Amennyiben a Vásárló a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, az Eladó az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.

Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megvásárolt terméket a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Az Eladó nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

Használt, sérült könyv vagy más termék visszavásárlására Eladó nem kötelezhető, kivéve ha a termék nyomdahibás. Utóbbi esetben Eladó köteles a nyomdahibás terméket díjmentesen hibátlanra kicserélni. Eladó a terméket kizárólag számlával együtt tudja visszavenni vagy cserélni.

Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett – a teljes árú és a kedvezményes árú vagy ingyenes – termékekre együtt érvényesíthető.

A Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

 • olyan nem előregyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvételénél, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Online és élő programok, tanfolyamok sajátos részvételi, fizetési és lemondási feltételei

A webáruházon keresztül elérhető vagy az adott program weboldaláról linkkel nyíló, de azon kívüli jelentkezési lap kitöltése és elküldése programok esetében is fizetési kötelezettséget keletkeztet – a termékekhez hasonlóan. Jelentkezés után a fizetés halogatása, illetve lemondás nélküli meg nem jelenés a programon nem mentesít e fizetési kötelezettség alól.

A helyfoglalást a befizetés véglegesíti, helyhiány esetén a befizetés sorrendjében tudjuk a jelentkezőket a résztvevők listájára felvenni. Előzetes regisztráció nélküli részvétel, illetve készpénzes fizetés a helyszínen csak a szabad helyek és a csoportdinamika függvényében, eseti elbírálás alapján elképzelhető, de nem garantált.

Programokra a költségvetés (pl. terembérlet, eszközigény, az előadó tiszteletdíja) tervezhetőségének és a program fenntarthatóságának érdekében külön lemondási feltételek vonatkoznak az alábbiak szerint:

 • A részvételi díj egy héten túli lemondás esetén 90%-ban visszautalásra kerül, 10% kezelési költséget számítunk fel.
 • Egy héten belüli lemondás esetén a részvételi díj már nem visszatéríthető, kivéve
 1. a) a résztvevő orvosi igazolással alátámasztott betegsége (családtagok betegségére nem vonatkozik) vagy
 2. b) szülés körüli segítő foglalkozásúak esetében igazolható aznapi szüléskísérés esetét.

A lemondást és a visszatérítés igényét e-mailben szükséges jelezni (a megfelelő igazolást csatolva) a vállalkozás e-mail címén.

Szavatosság, kellékszavatosság, jótállás

A megrendelt termékek hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket az Eladó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra aZ Eladó adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét Eladó saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a Vásárló ezen igényét előzetesen, Eladó ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. Az Eladóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Eladó meg nem téríti.

Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet az Eladóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). Eladó csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vásárló a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék az Eladó üzletében/raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavításra, illetőleg a kicserélésre 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vásárlót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Vásárló szavatossági, illetve jótállási igényét telefonon, e-mailben vagy – előzetes időpontegyeztetést követően – személyesen jelentheti be az Eladó részére a vállalkozás elérhetőségein. Eladó a bejelentett szavatossági, illetve jótállási igényről jegyzőkönyvet vesz fel. A nem személyesen tett igénybejelentésről felvett jegyzőkönyvet az Eladó a kijavított, kicserélt termékkel együtt juttatja el a Vásárló részére.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

A webáruház vásárlója a termékkel kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait az I. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.
A jegyzőkönyv egy példányát személyesen (Eladó székhelyén) közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszos vásárlónak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alábbiakban részletezett, írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbításáról (feladás) gondoskodik.

A panasz elutasítása esetén Eladó tájékoztatja a Vásárlót az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóságnál vagy békéltető testületnél kezdeményezhet eljárást.

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

 • panaszbejelentés megtétele a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.) eljárásának kezdeményezése.
 1. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat a következő linken keresztül érheti el: https://nandu.hu/adatvedelmi-tajekoztato

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A webáruház üzemeltetője jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

 • Vegyes és záró rendelkezések

A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. szeptember 1.
Módosítva: 2022. szeptember 1.