A holisztikus bábaság angol-magyar szakszójegyzéke

Az alábbi szójegyzék összeállítását fordítói munkám motiválta. Mivel jómagam már vagy tíz éve olvastam az angol nyelvű szakirodalmat, amikor először fordításra vállalkoztam, előbb-utóbb észre kellett vennem, hogy ezeknek az írásoknak olyan sajátos nyelvezete van, amelyet még az orvosi szövegekre szakosodott fordítók sem (vagy pont ők nem) tudnak megfelelően, a holisztikus bábaság alapelveinek szem előtt tartásával magyarra átültetni. Anne Frye csaknem 1300 oldalas Holisztikus Bábaság című könyvének lefordítása - mely e sorok írásakor még "csak" mintegy kétharmados készültségű -, megadta számomra azt a "beavatást", ami után bátran állíthatom, hogy az országban e pillanatban én rendelkezem a legtöbb fordítói tapasztalattal a holisztikus bábaság szakterületén. A tudás monopóliuma azonban nem dicsőség, sőt, inkább átok, mint áldás. Amikor már a sokadik mások által fordított szakszövegből gyomláltam ki bosszankodva ugyanazokat a néha csak árnyalatnyi, de annál lényegesebb szóhasználati hibákat és eltéréseket, végleg megszületett bennem az elhatározás, hogy a fejemben apránként összegyűlő szakszókincset gyorsabban megtanulhatóvá teszem mindazoknak, akik utánam jönnek.

A holisztikus bába-szakszövegek fordításához általános alapelv-gyűjteményként jól használható az az írás, amelyet Anne Frye nyelvi megfontolásai után a fordító előszavaként írtam a könyvben. Ezt a szöveget itt olvashatod.

A jegyzéket korántsem csak fordítóknak szánom. Ha csak a saját könyvespolcomról két kupacba kéne rendeznem a magyar és az idegen nyelvű igazán jó minőségű, modern szakkönyveket és szakfolyóiratokat, amelyeket öröm volt olvasnom, akkor a magyar kupacban jelenleg legfeljebb négy-öt könyv és egyetlen folyóirat árválkodna, míg az idegen nyelvű kupac embermagas volna, ugyanilyen hosszú listával azokról a művekről, amelyekre még nem sikerült szert tennem. Azt se feledjük, hogy az összes nemzetközi bábakonferencia hivatalos nyelve az angol. Tudomásul kell hát vennünk, hogy manapság már nem rúghat labdába az a szakember, aki legalább angolul nem beszél olyan szinten, hogy továbbképezhesse magát, ezért a szaknyelv megtanulása a szakma megtanulásával azonos fontosságú, hiszen minden továbbfejlődés kulcsa.

Ez a kis lista minden, csak nem teljes. Épp hogy csak elkezdtem és még csak nem is a legfontosabb szavakat vettem fel rá először, hanem azokat, amelyek először a szemembe ötlöttek. Hosszú időnek kell még eltelnie ahhoz, hogy a lista kikerekedjen, kiegészüljön. Ehhez várom az Olvasó segítségét is a hiányok betöltésében, az esetleges elírások javításában (nincsenek illúzióim afelől, hogy a viszonylag sok fordítói tapasztalatom tökéletessé is tenne egyben) vagy akár kérdések formájában e-mailben.

Ne feledd, hogy a gyógyhatású szerek és gyógynövények négynyelvű listája külön oldalon található, itt.

SZERVEZETNEVEK, TITULUSOK, FOGLALKOZÁSNEVEK
(a magyar szervezetnevek vastag betűvel szedve)


English

Magyar
ACNM American College of Nurse-Midwives Nővér-Bábák Amerikai Kollégiuma
ACOG American College of Obstetricians and Gynecologists Szülészek és Nőgyógyászok Amerikai Kollégiuma
ALACE Association of Labor Assistants and Childbirth Educators Szüléstámogatók és Szülésfelkészítők Egyesülete
APPPAH Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health Egyesület a Pre- és Perinatális Pszichológiáért és Egészségért
(magyar megfelelője az MPPPOT: Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvosi Társaság)
(American) AquaNatal instructor (Amerikai) AquaNatal oktató (az AquaNatal kifejezés szerzői jogvédett, használata engedélyhez kötött; jogtulajdonos: Marina Alzugaray)
Association for the Sacredness of Pregnancy and Motherhood TAVAM Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért
AWHONN Association of Women's Health, Obstetrical and Neo-Natal Nurses A Női Egészség, Szülészeti- és Újszülött Ápolók Egyesülete
BA/BS Bachelor of Arts/Science (title) bölcsészettudományi/természettudományi egyetemet végzett, okleveles (cím)
birth center születésközpont 
(a "születésház" kifejezés szerzői jogvédett, ezért használata engedélyhez kötött; jogtulajdonos: Geréb Ágnes)
CD Certified Doula képesített dúla
childbirth educator szülésfelkészítő tanfolyami oktató, 
röviden: szülésfelkészítő 
CIMS Coalition for Improving Maternity Services Összefogás a Várandóssági és Anyasági Ellátás Fejlesztéséért
CNM Certified Nurse-Midwife képesített nővér-bába
CPM Certified Professional Midwife képesített professzionális bába
DONA Doulas of North America Észak-Amerikai Dúlák Szövetsége
ENCA European Network of Childbirth Associations Szülészeti Egyesületek Európai Hálózata
FIGO International Federation of Gynecology and Obstetrics Szülészek és Nőgyógyászok Nemzetközi Szövetsége
FP family phisician háziorvos
GAIA Global AquaNatal Instructors' Alliance AquaNatal Oktatók Globális Szövetsége
GP general practicioner általános orvos (háziorvos)
Hungarian Association of Doulas MODULE Magyarországi Dúlák Egyesülete
Hungarian Association of Midwives OBSZ Országos Bábaszövetség
IAM International Alliance of Midwives  Bábák Nemzetközi Szövetsége - a Midwifery Today virtuális kezdeményezése
ICEA International Childbirth Education Association Nemzetközi Szülésfelkészítő Egyesület
ICM International Confederation of Midwives Nemzetközi Bábaszövetség
ILCA International Lactation Consultants Association Szoptatási Tanácsadók Nemzetközi Egyesülete
lactation consultant szoptatási tanácsadó
LLL La Leche League La Leche Liga
LM licensed midwife működési engedéllyel rendelkező bába
MANA Midwives Alliance of North America Észak-Amerikai Bábaszövetség
MD Medical Doctor dr., orvos
MFCI Mother-Friendly Childbirth Initiative Anyabarát Szülészeti Kezdeményezés
midwifery center bábaközpont
midwifery house bábaház (szerzői jogvédett kifejezés, használata engedélyhez kötött; jogtulajdonos: Noll Andrea (Nandu))
Midwifery Today Midwifery Today (A bábaság ma) - nemzetközi szakmai folyóirat és szervezet, nevét csak közvetve (zárójelesen) fordítjuk
MS Master of Science a természettudományok kisdoktora
NARM North-American Registry of Midwives Észak-Amerikai Bábanyilvántartás
National Institute of Midwifery Education, Hungary OBI Országos Bábaképző Intézet
obstetric nurse szülészeti ápoló(nő)
PCD Certified Postpartum Doula Képesített gyermekágyi dúla
Phisicians for Midwifery Orvosok a Bábaságért
RN registered nurse nyilvántartott ápoló(nő)
Safe Motherhood Initiatives - USA Biztonságos Anyaság Kezdeményezés az Egyesült Államokban
The Week of Birth A Születés Hete (szerzői jogvédett kifejezés, használata engedélyhez kötött; jogtulajdonos: Haas György)

 

SZAKKIFEJEZÉSEK


English


Magyar

abortion (without other adjectives, it means artificial abortion) abortusz (ha nincs mellette jelző, akkor művi abortuszt jelent)
abuse 1. bántalmazás
2. visszaélés, használat (pl drog-)
active/directed pushing erőltetett/irányított nyomatás
amniotic fluid magzatvíz
amniotic membranes magzatburok
anemia vérszegénység
anencephaly anenkefália
anesthesia, local/epidural érzéstelenítés, helyi/epidurális
apprentice tanonc
Apprentice Academics Home Study Course Tanoncakadémia Otthontanuó Bábakurzus
AROM Artificial Rupture of Membranes (művi) burokrepesztés
assist (at) a birth szülést kísér (NEM "levezet"!)
assisted birth szaksegítséggel zajló szülés, szaksegítség által kísért szülés
attend a birth szülést kísér (NEM "levezet"!)
Becoming a Midwife (book title) Bábává válni (könyvcím)
birth szülés (önerőből - ezt gyakran megkülönböztetjük a szülesztéstől - ld. "delivery")
Birth as an American Rite of Passage (book title) A szülés, mint amerikai beavatási rítus (könyvcím)
birth centre (freestanding-) születésház (független-)
birth control (try to use family planning instead!) fogamzásgátlás vagy családtervezés (NEM születésszabályozás, mert a születést nem szeretnénk szabályozni, csak a fogamzást)
birth management szülésvezetés (a szüléskíséréssel ellentétben az orvosi modell szerint)
blood-borne diseases vér útján terjedő betegségek
blood pressure vérnyomás
blood type/factor vércsoport/faktor
Brackton-Hicks contractions jósló fájások
breastfeeding szoptatás
breech farfekvés
broad ligament széles mégszalag (lig. latum uteri)
brow presentation homloktartás
carbonated beverages szénsavas italok
care gondoskodás (néha: ellátás)
caregiver gondoskodó személy (v. szülészeti szakember)
carry a baby to term kihordja a babát (végig)
catch a baby (receive the baby) elkapni a babát (születéskor)
cervix (also: effacement and dilation of cervix) méhnyak (a rövidüléssel és a tágulással összefüggésben a méhszájat is ezzel a szóval fordítjuk)
cesarean section császármetszés
chemical symbol vegyjel
childbirth educator szülésfelkészítő tanfolyami oktató
childbirth eduaction szülésfelkészítő tanfolyam
client kliens (NEM "beteg", NEM "páciens", de lehet szülőnő, vajúdó vagy kismama)
clitorotomy klitorotómia - Anne Frye műveiben ezt a kifejezést használja a gátmetszésre is
complete breech tökéletes far-lábtartás (medencevégű fekvésnél)
conceive, conception megfogan, fogantatás, fogamzás (NEM "teherbe esik")
cord clamp köldökcsat
credential képesítés
D&C, dilatation and curettage méhkaparás, küret (szó szerint tágítás és küret)
delivery szülesztés (a szüléssel ellentétben gyakran megkülönböztetjük, mint a beavatkozással vagy műtéti úton történő kiemelési folyamatot - ld. "birth")
diagnostic tests diagnosztikus vizsgálatok
diet 1. étrend 2. diéta
Diet for a Small Planet (book title) Étrend egy kicsi bolygón (könyvcím)
dipping belemerülő (baba feje a medencébe)
dip stick mártókártya
direct entry (midwifery) közvetlen belépéses (bábaság)
discharge váladék
EFM electronic fetal monitoring elektronikus magzatészlelés
emotional érzelmi
engaged rögzült, beilleszkedett (baba feje)
episiotomy / genital mutilation / in Anne Frye's work: clitorotomy) gátmetszés, episiotómia (Anne Frye ehelyett gyakran a klitorotómia kifejezést használja, ill. használatos a nemi szervi csonkítás szókapcsolat is.)
establishing care a gondoskodás megkezdése
EWCM egg-white cervical mucus (GB mucous) tojásfehérje állagú méhnyakváladék
external version külső fordítás (pl. farfekvéses babát)
face presentation arctartás
failure to progress (usually in quotes of medical texts) a vajúdás előrehaladásának kudarca (általában orvosi szövegekből vett idézetekben)
family planning családtervezés
fertility awareness method a termékenységtudatosság módszere (fogamzásgátlásnál)
fetus magzat
FHT fetal heart tones magzati szívhangok
fixed rögzült (baba feje)
floating lebegő (baba feje a medence fölött)
fluid folyadék
folic acid folsav
footling breech lábtartás (medencevégű fekvésnél)
foreskin előbőr, fityma
forewater buroksapka
FP 1. family phisician 2. family planning 1. háziorvos 2. családtervezés
frank breech egyszerű fartartás (medencevégű fekvésnél)
genital mutilation nemi szervi csonkítás
genitals nemi szervek
germs kórokozók
gestation gesztáció, méhen belül töltött idő
gestational diabetes várandóssági cukorbetegség
GP general practicioner általános orvos
grand midwife ősbába
grand multipara sokadszor szülő (általában 4 gyermek felett)
health care practicioner egészségügyi szakember
Healing Passage (book title by Anne Frye) Gyógyuló csatorna (könyvcím, Anne Frye)
Heart and Hands (book title by Elizabeth Davis) Szívvel és kézzel (könyvcím, Elizabeth Davis)
Helping Hands: The Apprentice Workshop (book title) Segítő kezek: A tanulóműhely (könyvcím)
hemorrhage kóros vérzés, kivérzés, erős vérzés
herbs gyógynövények (ejtsd: "ö(r)bz")
holism holizmus
holistic holisztikus
homebirth otthonszülés
The Illness Narratives (book title) Betegségbeszámolók (könyvcím)
immunizations védőoltások
inclusion (in a cell) zárvány (sejtben)
incompatibility összeférhetetlenség
infection fertőzés
informed choice informált döntés/választás
initiating contact kapcsolatteremtés
intake bevitel, fogyasztás (tápanyagokkal kapcsolatban)
intervention beavatkozás
interventionist beavatkozó, a beavatkozások híve
Kegel exercises, Kegels Kegel-gyakorlatok, gátizomtorna
laboring woman (GB labouring-), woman in labo(u)r vajúdó
life processes életfunkciók, -folyamatok
loose cervix tágulékony méhszáj
maternity care anyasági ellátás
medical model of care a gondoskodás orvosi modellje
membranes (magzat)burok
midwife bába
midwifery bábaság (ejtsd: "midviferi" és NEM "midvájferi"!) 
midwifery education bábaképzés
midwifery model of care a gondoskodás bábai modellje
minerals ásványi anyagok
miscarriage vetélés (természetes úton)
monitoring intenzív észlelés, monitorozás
mothering (motherhood) anyaság
multiple pregnancy/birth ikervárandósság/ikerszülés (kettőnél több iker esetén is) (NEM ikerterhesség!)
NFP natural family planning természetes családtervezés
non-interventionist nem beavatkozó, a háborítatlanság híve
nurse-midwife szülésznő, nővér-bába
nurse the baby megszoptatja a babát
nutrition táplálkozás
nutritious tápláló
pain fájdalom
pain relief fájdalomcsillapító
palpation tapogatózás v. kitapintás
parenting nevelés
peer support szaktársi támogatás/segítség
pellet (in homeopathy) golyó(cska) (a homeopátiában)
pelvic exam medencevizsgálat (sokszor fordítható hüvelyi- vagy belső vizsgálatnak is)
perinatal care anyasági ellátás (v. várandóssági-, szülészeti- és gyermekágyi ellátás)
perineum gát
perineal exercises gáttorna
perineal muscles gátizmok
perineal tear gátrepedés
petroleum jelly vazelin
physiology élettan
placenta méhlepény
placenta praevia (low-lying placenta) elöl fekvő méhlepény
posterior hátsó koponyatartás
postpartum gyermekágy
practice, midwifery practice gyakorlat, bábai gyakorlat (ha csak lehet, NEM praxis!)
practicioner szakember
pregnant, pregnancy várandós, várandósság (NEM "terhes"!)
Pregnant Feelings - (book title, Baldwin - Palmarini) Várandós érzések (könyvcím, Baldwin - Palmarini)
premature baby/birth koraszülött/koraszülés
prenatal care várandósgondozás (NEM "terhesgondozás")
prenatal exercises kismamatorna (NEM "terhestorna"!)
Prescription for Nutritional Healing (book title) Recept a gyógyuláshoz táplálkozással (könyvcím)
presenting part először megjelenő rész
preterm labor idő előtti vajúdás
primary attendant/caregiver elsődleges/első vonalas kísérő/gondoskodó személy/szülészeti szakember
procedure eljárás
protect the perineum megvédi a gátat
protein (intake) fehérje(bevitel)
public health nurse népegészségügyi nővér (nem védőnő!)
pulse (take one's pulse) pulzus, (-t mér)
pus genny
pyloric stenosis gyomorvég-szűkület
reproductive cell division ivarsejtosztódás
"References for further reading" (in publications) Irodalom/Felhasznált irodalom/Forrásjegyzék (kiadványokban)
resource erőforrás
responsibility felelősség
risk factor kockázati tényező
round ligament ligamentum teres uteri
screening, screening test szűrés, szűrővizsgálat
semen, seminal fluid ondó, ondófolyadék
senior midwife tapasztalt bába, mesterbába (aki tanoncokat oktat)
sexually transmitted disease nemi úton terjedő betegség
shoulder dystocia váll-elakadás
sibling preparation testvérek felkészítése
side effects mellékhatások
skill készség, gyakorlati tudás
social társadalmi
soft tissue lágy szövetek
Special Delivery (book title, Rahima Baldwin) Különleges szülés (könyvcím, Rahima Baldwin)
At the Speed of Life (book title, Hendricks) Életsebességgel (könyvcím, Hendricks)
sperm hímivarsejtek, sperma
spina bifida (Lat.) nyitott hátgerinc
stillbirth halvaszülés
stripping of membranes burokleválasztás
surgical delivery műtéti szülesztés (Anne Frye műveiben a császármetszésre használatos kifejezés)
suturing, sutures sebvarrás, varratok
symptom tünet
tear prevention gátvédelem (ez soha NEM jelent gátmetszést!)
at term a szülés várható idejében
thrombophlebitis visszértrombózis
toning contractions jósló fájások
transverse lie harántfekvés
umbilical cord köldökzsinór
undisturbed háborítatlan
urine analysis vizeletvizsgálat
vaccinations védőoltások
VBAC vaginal birth after cesarean ejtsd: víbek, császármetszés utáni hüvelyi szülés
weigh the risks and benefits mérlegelni a kockázatot és az előnyöket
vertex koponyavégű fekvés
YBAC yoni birth after cesarean (in Anne Frye's work) császármetszés utáni jóni szülés (Anne Frye műveiben)
yoni (used for "vagina" in Anne Frye's work) jóni (Anne Frye műveiben a "hüvely" megfelelője)