Anne Frye: A bábaság filozófiája

Napjainkra az anyasági gondoskodás filozófiái két nézetrendszerre oszlottak, melyek közül az egyiket „orvosi modellként”, a másikat pedig „bábai modellként” szokás emlegetni. A bábai modell azt tanítja a nőknek, hogy bízzanak a várandósságban és a szülésben, mint élettani folyamatokban, ráhangolódva arra, ami normális, oly módon, hogy az attól való eltérések könnyen felismerhetők legyenek. A bábák a női testet sajátos és veleszületett módon normálisnak tekintik. A bábaság hite szerint az orvosi modell téved abban a feltételezésében, hogy egy normális, egészséges folyamat eleve veszélyes volna. A bábák a megelőző goindoskodásra fókuszálnak, amikor a helyes táplálkozás és testmozgás fontosságát, illetve a káros anyagok használatának, fogyasztásának elkerülését hangsúlyozzák. Segítenek az egészséges családi kapcsolatok fenntartásában, hogy elkerüljék a félelem és stressz magas szintjéből eredő komplikációkat. A bábai modell bizalma a várandósság és szülés természetes folyamataiban, illetve a szülésnek, elsősorban társadalmi (nem orvosi) eseményként való fókuszba állítása a normálisságnak olyan atmoszféráját teremtik meg, amely ellenpontozza a kultúránkon eluralkodott hisztériát, mely a szülést manapság övezi.

Az orvosi modell az egészségügyi szakembereket arra tanítja, hogy gyanakvóak legyenek a várandósság és a szülés természetes folyamatával szemben. Ez a bizalmatlanság abból a rejtett meggyőződésből ered (és amely az orvostanok egészét áthatja), hogy hímneműnek lenni alapvetően normális és nőneműnek lenni alapvetően eltérő ettől a normától, s ebből eredően a legférfiatlanabb dolog, amelyet egy női test tesz, a reprodukció, igencsak gyanús dolog: egy időzített bomba. A problémákra való számítás, azok felderítése és kezelése elsődleges az orvosi modellben. A bio-technikai orvoslás végső célja a halál elkerülése.

Röviden, míg az orvosi modell mindenáron a halál elkerülésére fókuszál, a bábai modell a várandósság és a szülés életadó folyamatainak táplálására törekszik. Minden követ megmozgat annak érdekében, hogy optimális egészségi és közérzeti állapotot teremtsen a gondoskodásukban álló anyák és kisbabáik számára. Robbie Davis-Floyd antropológus, aki kiterjedt kulturális perspektívájú kutatásokat végzett a különféle nyugati gyermekszülési gyakorlatokról, létrehozott egy nagyszerű listát a a két modell közötti kontrasztokról, melyeket ő a szülés technokratikus, illetve holisztikus modelljének nevez. (A szülés, mint amerikai beavatási szertartás - Birth as an American Rite of Passage –– U. Of Calif. Press, Los Angeles, 1992.)

A szülés technokratikus modellje

A szülés holisztikus modellje

férfiközpontú

nőközpontú

a nő: tárgy

a nő: alany

férfitest: normális

női test: normális

női test: hibás férfi

a női test önmagában véve normális

osztályozó, elkülönítő megközelítés

holisztikus, integráló megközelítés

a tudat a test felett áll és elkülönül tőle

a tudat és a test egységes

test: gépezet

test: élő szervezet

női test: hibás hépezet

női test: egészséges szervezet

a női reproduktív folymatok hibás működést mutatnak

a női reproduktív folyamatok egészségesek

a várandósság és a szülés alapvetően patologikus

a várandósság és a szülés alapvetően egészséges

orvos = technikus

bába: tápláló - támogató

kórház = gyár

otthon: tápláló-támogató környezet

baba = termék

anya/baba: elválaszthatatlan egység

a baba egy mechanikus folyamat útján fejlődik ki

kapcsolat a baba fejlődése és az anya állapota között

a baba elkülönül az anyától

a baba és az anya egy egység

a baba biztonsága az anya érzelmi igényeivel szemben áll

a baba biztonság a és az anya érzelmi igényei ugyanazt jelentik

az anya és a magzat érdekei ellentétesek

ami jó az anyának, az jó a babának is

a technológia felsőbbrendű

a természet felsőbbrendű

a tudomány és a dolgok fontosak

az emberek fontosak

intézmény = jelentős szociális egység

család = nélkülözhetetlen szociális egység

a cselekvés a tényeken, méréseken alapul

a cselekvés a testi tudáson és intuíción alapul

csak a technikai tudás értékes

A tapasztalati és érzelmi tudás ugyanolyan értékes vagy még értékesebb, mint a technikai tudás

az objektív, tudományos várandóssági ellátás a legjobb

a szubjektív empátiát és törődést hangsúlyozó várandóssági ellátás a legjobb

a baba egészségét a várandósság alatt gyógyszerek, vizsgálatok és technikák biztosítják

a baba egészségét az anya fizikai és érzelmi egészsége, valamint a babára való ráhangolódása biztosítja

vajúdás = mechanikus folyamat

vajúdás = tapasztalásfolyam

az idő fontos; az időtáblázatokkal való egyezés a vajúdás alatt elengedhetetlen a biztonság szempontjából

Az idő nem lényeges, az anya tapasztalásainak folyama fontos

a szülésnek 24 órán belül be kell következnie

a szülés lehet rövid vagy tarthat több napig is

ha a vajúdás megkezdődött, folyamatosan kell haladnia, ha nem így történik, akkor oxytocinra van szükség

a vajúdás elkezdődhet és leállhat, a saját ritmusát követve

valamennyi beavatkozás minden szülésnél szükséges

a vajúdás elősegítése (megfelelő táplálék, hatékony testhelyzet, támogatás) kívánatos, a beavatkozások rendszerint nem kívánatosak

a fájdalom elfogadhatatlan

a fájdalom elfogadható

helyi és általános érzéstelenítés a vajúdás alatt

Tudat / test integráció, a fájdalom szüléstámogatással való áthidalása

a környezet lényegtelen

a környezet kulcsfontosságú a biztonságos szüléshez

méh = tudatosság nélkül működő izom

méh = az egész nő egy érzékeny része

a nő géphez van kötve, a személyzet gyakran megvizsgálja

a nő azt teszi, amit jónak lát

műtéti szülés egyszer = műtéti szülés mindannyiszor, sok nő számára

a császármetszés utáni hüvelyi szülés normális

a császármetszés utáni hüvelyi szülés kockázata magas

a császármetszés utáni hüvelyi szülés kockázata alacsony

farfekvéses és ikermagzatokat császármetszéssel kell a világra hozni

guggolás vagy négykézlábas testhelyzet farfekvéses magzatnál, ikrek gyakran születnek hüvelyi úton

szülés = szolgáltatás, melyet az orvostudomány birtokol és nyújt a társadalomnak

szülés = a nő által végzett cselekvés, mely új életet ad

szülészorvos = felügyelő, menedzser, kompetens technikus

bába = kompetens kísérő

az orvos kontrollál

a bába támogat, asszisztál

a felelősség az orvosé és a rendszeré

a felelősség az anyáé

/Részlet Anne Frye Holistic Midwifery c. könyvéből, Noll Andrea fordítása/