A cikk a Bábák, Szülésznők szakmai folyóirat 2003 májusi (I. évf. III. szám) kiadásában jelent meg.

Több, mint szaklap: MidwiferyToday

A külföldi szakirodalmat kellő rendszerességgel böngésző lelkes olvasó aligha kerülheti el, hogy előbb-utóbb találkozzon a MidwiferyToday magazin nevével. Mind az Interneten, mind a legnevesebb bába-szaktekintélyek írásai között, de gyakran még más folyóiratok és könyvek irodalomjegyzékében is szerepel egy-egy hivatkozás, mely szinte iránytűként mutat a lap irányába, bármerről közelítsünk is.

Mi is hát a MidwiferyToday és minek köszönheti rendkívüli népszerűségét?

Az USA Oregon Államában kiadott angol nyelvű szaklap életének oszlopa egy kedélyesen gömbölyded, őszbe hajló hosszú hajú, finom nevetőráncokkal keretezett arcú hölgy, Jan Tritten (ejtsd: Dzsen). Névjegye a foglalkozását imigyen hirdeti: „a MidwiferyToday főszerkesztője és édesanyja”. És valóban az is ő. Mindenhol ott van, mindig segít, figyelme és jókedve pont olyan széles, mint anyásan, jobban mondva „bábásan” ölelő karja. Amikor 2002 tavaszán Magyarországon járt, a következőket mesélte hivatásáról:

„ Első gyermekemet kórházban szültem. Akkor még semmit nem tudtam a gyermekszülésről és azt gondoltam, hogy ez a dolgok normális menete. Tapasztalatlanságom miatt hagytam, hogy belekényszerítsenek egy epidurális érzéstelenítésbe, amely a szülésemet a kitolási szakban rendkívül megnehezítette. Az élmény huszonkilenc évvel ezelőtt történt velem és még ma is ugyanolyan dühöt érzek és ugyanúgy fáj, mint azon a napon, amikor megtörtént. De a jó dolog benne az, hogy emiatt lettem bába. Második gyermekemet otthon szültem. Hatalmas élmény volt és csak még jobban megerősített az elhatározásomban, hogy bába legyek. Három hónappal később már bábatanonc voltam, szülésekhez jártam és segédkeztem a várandósok gondozásában. Amerikában akkor volt az a korszak a szülészetben, ami most történik Magyarországon. A mi mozgalmunk is az anyák élményeiből nőtt ki. Ma is nagyon sok bábajelölt, akit ismerek, vagy azért akar bába lenni, mert nagyon jó szülése volt, vagy azért, mert nagyon rossz és más anyákat szeretne hozzásegíteni ahhoz, hogy jobb szülésük legyen. Ezek a nők, akik saját szülésélmény alapján válnak bábává, nem tudnak többé úgy gondolkodni, mint egy szülész-nőgyógyász. Ők tudják, hogy az anyák tudják, hogyan kell szülni. A szülészeti gondoskodás bábai modellje a nőre összpontosít. Elmehetsz tízezer szüléshez is, de sosem tudhatod, hogy milyen lesz a következő. Azért, mert abban a bizonyos pillanatban, szituációban, azzal a bizonyos anyával még sosem voltál. Nem tudhatod, hogy mi történik a következő pillanatban. Ezért a bábák a tanulás állandó folyamatában vannak, tanítóik pedig maguk a nők. Ez a tanulási út a nők tiszteletéről, életmódjuk, egyéni útjaik tiszteletéről is szól. Arról is, hogy javasolj nekik valamit, ha azt kérik és hagyd őket magukra, ha éppen arra van szükségük.”

Jan Tritten 1989-ben visszavonult az aktív bábai gyakorlatból, hogy idejét a magazinnak és a hozzá kapcsolódó szervezőmunkának szentelhesse. Az átlagos szakfolyóiratoktól teljesen eltérő víziót álmodott meg és hívott életre a MidwiferyToday-ben. Egy olyan lapét, amely nem csupán két dimenzióban íródik; amelyet nemcsak olvasni, de megélni is lehet.

A www.midwiferytoday.com weboldalra lépve valóságos kincsesbarlangba kerül a szaktudásra vagy akár a szakmabéliek támogató társaságára vágyó böngésző. A honlap webüzletében a magazin régebbi számai mellett számos saját kiadású szakkönyvet, audio- és videokazettát, sőt, a várandósságot ízlésesen művészi formába öntő ajándéktárgyakat is lehet vásárolni. Levelezőfórumokon és rendszeresen megjelenő hírleveleken keresztül tapasztalatot cserélhetünk a világ bármely sarkában élő bábákkal. S nem csupán rideg szakmai vitafórum ez, hanem igazi, vérbeli bábalelkek egymást erősítő közössége.

S hogy az írott kommunikáció ne válhasson kizárólagossá, fizikai értelemben elszigetelve egymástól az emberi kapcsolódásokra oly igényes bábákat, a magazin évről évre több amerikai és legalább egy nemzetközi bábakonferenciát szervez, melyek közül a legutóbbiról már lapunk hasábjain is többször tudósítottunk. Jómagamnak és néhány kollégámnak az elmúlt néhány évben volt szerencsénk részt venni egy-egy ilyen bábakonferencián. Az élmény hatása mindannyiunkra ugyanaz volt: tele ötletekkel, lelkesedéssel érkeztünk haza, új lendületet kapva mindennapi munkánkhoz. A rendszerint elképesztően érdekes programsorozat állandó előadói közé olyan neves személyiségek tartoznak, mint például Michel Odent, Ina May Gaskin, Marsden Wagner, Robbie Davis-Floyd, Penny Simpkin és még sokan mások. Az előadások és kerekasztal-beszélgetések szüneteiben pedig lázas ismerkedés folyik: közös érdekeltségek fogalmazódnak meg, problémákra kerül megoldás, barátságok szövődnek. 2001-ben a 35 országból érkezett nemzetközi csapatban Magyarországot egyetlen bábatanonc képviselte. 2002-ben már kettő és az idén ismét még többen megyünk. A 2003 őszén megrendezésre kerülő MidwiferyToday bábakonferencia helyszíne Párizs lesz, hivatalos nyelvei pedig az angol és a francia, így a két nyelv bármelyikét beszélőknek nagyon ajánlom a csatlakozást!

Maga a MidwiferyToday magazin negyedévente jelenik meg. Nevének jelentése - „bábaság ma” - híven tükrözi üzenetét: az ősi mesterség modern alapokon való továbbörökítését. Minden szám egy-egy adott téma köré csoportosul, így a régebbi számok összegyűjtésével tematikusan kereshető szakirodalomtárra tehetünk szert. Ugyanazt a kérdéskört vagy problémát többféle úton járják körül a cikkek, számos egymással párhuzamosan létező alternatívát kínálva például egy adott komplikációtípus megelőzésére és/vagy kezelésére. Ily módon képet kapunk a különböző gyógyító rendszerek egymásmellettiségéről és megérezzük, hogy nemcsak egyfajta rutin lehet üdvözítő. A lap szemléletében is a szülészeti gondoskodás bábai modellje mellett teszi le voksát: a kóros állapotoktól való babonás félelem helyett az egészséges folyamatok kellő megerősítésére helyezi a hangsúlyt. Állandó rovatai közé tartozik a népszerű „Bábatrükkök”, melyből az előző számtól kezdődően mi is rendszeresen idézünk majd.

A fentiekből lassacskán körvonalazódni kezd, miért is játszik kulcsszerepet a MidwiferyToday a világ bábaságának életében. Népszerűségének azonban van egy másik titka is.

Jan Tritten egyik előadásában megkérdezte közönségétől, mit gondolnak, miért segített az első ős-bába – egy ősasszony – a másik, vajúdó ősasszonynak. A válasz gyermeki egyszerűséggel szakadt ki a publikumból: azért, mert szerette. Akkor, ott, az előadáson elgondolkodtató csend követte ezt a felismerést. Nekünk ma, sok ezer évvel később sem szabad soha megengednünk, hogy ez az ősmotívum, az egyik asszony szerető gondoskodása a másik iránt, hiányozzon bábai gyakorlatunkból. A MidwiferyToday különféle színű és formájú vitorláiba fogva nagyon is érezhető eme ősszeretet stabil állandósággal fújó szele. Ezt lehet látni Jan bátorító mosolyában és ezt lehet kiolvasni a lap hasábjain megjelenő írások bölcsességéből. Mert szerette, szereti őt, az anyát, asszonytársat, nem szégyellve emberségét, egy-egy nehéz szülés után a megkönnyebbülés könnyeit, az aggódás torokszorítását, a bizalmas összenevetést, a közelséget.

1976-ban, Jan Tritten bábai pályafutásának kezdetén, a független holisztikus bábai gyakorlatot még ugyanolyan sok szemöldökráncolás és szülészorvosi ellenpropaganda övezte, mint ma Magyarországon. Ma az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon, a nyugat-európai országokban, sőt, már a közép-európai országok többségében is természetes dolognak számít a nők informált döntéshozáshoz való joga és a holisztikus bábai ellátás lehetősége. Nagyszabású, merész álom megvalósulásának volt eszköze a MidwiferyToday magazin. Naprakész tartalmú, széles olvasóközönséggel (sőt: közösséggel!) rendelkező, sokrétű szakmai fórum ma. Nem titkolt törekvésünk, hogy a Bábák, szülésznők folyóirat is hasonló célokat szolgáljon, remélhetőleg hasonló hazai sikerrel.

Noll Andrea